Klimaendringer

Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Jordas eksistens er truet av vårt forbruk av fossile brennstoffer som olje, gass og kull. Grunnen er at det skaper enorme mengder CO2-utslipp som tærer på ozonlaget. Disse utslippene er knyttet til forbruk av energi som oppvarming, reiser, industri og produksjon av elektrisitet.

For Norge, som polarnasjon, er det nærliggende å se på den smeltende isen i polområdene som en følge av global oppvarming, også kalt drivhuseffekten. Andre steder i verden har det vært ødeleggende stormer, branner, tørke og flom, som også har begynt å innta Norge mer og mer. For å unngå en større utvikling av den globale oppvarmingen må man nå ty til kraftig omlegging måten å bruke energi på. Utfordringene er store og angår alle nasjoner, ikke bare Norge. Neste steg er: hva kan gjøres med det?

Det finnes enighet om to hovedløsninger i FN s klimapanel:

1. Redusere det totale energiforbruket

2. Erstatte forurensende energikilder med ren energi.

Mye av energien fra fossilt brennstoff må erstattes med bio, -vind, -vann- og solenergi.

ASV Solar AS har tatt dette steget og spesialisert seg innen termisk solenergi og reduserer behovet for fossilt brensel. ASV Solar solfanger skal være miljøvennlig og er derfor laget med få og enkle komponenter. På den måten har dem blitt så rimelig som mulig uten at det går utover kvalitet og driftssikkerhet. I tillegg er den resirkulerbar i og med at trevirket i solfangeren kan brennes i forbrenningsanlegg, aluminiumen kan smeltes om, beslag og polykarbonat kan gjenvinnes. I løpet av 6 måneder har solfangeren produsert den mengden energi som produsenten brukte for å lage den!

ASV Solar bruker energien fra sola til å skape varmeenergi som kan brukes til oppvarming av bolig, tappevann, basseng m.m. Solfangeren benytter et rørsystem som er knyttet til kollektorplater. De har en egenskap ved å reflektere minst mulig lys. I rørsystemet sirkulerer det vann som først blir varmet opp i det solstrålene treffer kollektorplatene og videre lagret i en tank. Solfangeren er tilkoblet en pumpe som får vannet til å sirkulere, men som også stopper ved for høy eller lav temperatur slik at vannet kan renne tilbake i tanken uten fare for å fryse ved vinterstid, eventuelt koke på sommerstid. Dette kaller vi et drain back-system, og er gunstig fordi det gjør solfangeren ekstra miljøvennlig da den ikke trenger å tilsettes kjemikalier som glykol. Det betyr, at solfangeren trenger minimalt med vedlikehold og tilsyn.

sist i may 09 105 copy       

p1010015 4 - Kopi