Oppvarming av tappevann og varmeoverføring i dobbelmantlet bereder

Systemets deler består av:
- Varmtvannsbereder/dobbelmantlet bereder (Leveres separat)
- Solfanger med beslag
- Styringsenhet (m/sensor)
- Pumpe
- Tank/varmelager
- 4 kraner
- Rørdeler for tilkobling av solfangerkretsen
- 2 coiler


1.
Alt vann som fylles i bereder og varmelager kommer fra nettvann. Varmelageret er ikke trykksatt og er fylt opp til en max-grense, blir det for mye vann vil det renne ut i et overløp i toppen av tanken. Overløpet kan kobles til en sluk eller et avløp. Det kalde nettvannet som skal varmes(forbruksvannet) forvarmes først i varmelagerets to coiler. Deretter føres det videre til berederen, hvor vannet blir ettervarmet etter behov, dette vannet benyttes til tappevann/dusjvann, ol.

2. Nederst i varmelageret og i nedre del av solfangeren er det sensorer (S2 og S1) som avgjør når styringsenheten skal gi strøm til solfangerpumpa (P1). Pumpastarter når S2 og S1 kjenner at temperaturen i varmelageret er kaldere enn i solfangeren.

3. Vannet i varmelageret pumpes igjennom et eget rørsystem fra bunn til topp i solfangeren. Solfangeren gir en drivhuseffekt og varmer opp vannet underveis. Det varme vannet kommer ut i toppen av solfangeren og renner tilbake i varmelageret igjen.

4. Vannet i varmelageret vil fortsette å sirkulere helt til pumpa (P1) stopper, som er enten når:
- S1 og S2 har lik temperatur    
- Varmelageret har for høy temperatur
- Solfangeren har for lav temperatur

5. Det varmeste vannet vil ligge på toppen av varmelageret fordi varme har en egenskap med å stige, mens det kalde vannet vil synke ned til bunnen. Det varme vannet i varmelageret forvarmer vannet som sirkulerer igjennom coilene i varmelageret. Dette bidrar til et betydelig lavere strømforbruk i varmtvannsberederen.

6. Varmtvannsberederen på systemtegning 2 er dobbelmantlet, som vil si at den har en indre og en ytre tank. Den ytre tanken er fylt med vann som kan pumpes i et vannvarmesystem, som radiator, vannrør i gulv og veggvarme-system. Temperaturen kan være ned til ca 28 grader i det området hvor coilen er montert. Varmelageret har en ekstra sensor (S3) i øvre del som vil starte pumpe 2 (P2) når temperaturen er 30 grader eller mer i solfangerens varmelager. Det varme vannet fra solfangerens varmelager pumpes igjennom coilen i den ytre tanken og avgir varme. Vannet i coilen vil så strømme ut i varmetanken igjen med noe lavere temperatur etter avgitt varme.

Solfanger montering ASV Solar

 

Systemtegning 1

Tappevannsystem1 ferdig

Systemtegning 2

Dobbelmantlet bereder ferdig1

Begrepsoversikt

Varmelager: En tank som lagrer varmt vann fra solfanger.
Styringsenhet: En differansetermostat som starter solfangerpumpa. 
Platevarmeveksler: En enhet som overfører varmeenergi mellom to væsker med forskjellig temperatur uten å blande dem sammen.
Coil: To eller tre elementer i varmelageret som veksler varme til forskjellige oppvarmingsbehov.
Nettvann: Vannet vi bruker som dusj og tappevann.
Solfangerkrets: Rørsystemet som går fra tanken, igjennom hele solfangeren og ut til tanken igjen.
Shuntventil: En innretning som blander vann til riktig temperatur i forbindelse med vannvarmeanlegg.
Tilbakeslagsventil: En tilkobling til rørsystemet i tanken som sørger for at vannet går i riktig retning.
Sirkuleringspumpe: En enhet som pumper vann fra tanken, igjennom solfangerkretsen.


Symboltappevann copy 3